Välkommen till /Välkommen till
KENNEL POSH 

Vi innehar Svenska Terrierklubbens uppfödarmedalj!

 En liten och kvalitetsmedveten uppfödning av
West highland white terrier och Shiba i Malmöregionen!

 

Vi kommer få Westievalpar i slutet av mars 2018.

Se under Nyheter 

   Inger Persson & Anne Liljeberg
Tfn: 040-150574,0708169435/0707123887
contact@kennelposh.se

Site uppdaterad 26Februari.   

 

SKK | AVELSDATA | SVTEK | WA