Välkommen till /Välkommen till
KENNEL POSH 

Vi innehar Svenska Terrierklubbens uppfödarmedalj!

 

 

 

 En liten och kvalitetsmedveten uppfödning av
West highland white terrier och Shiba i Malmöregionen!

 

 

 

                                

                                                                                      

                               

                                 Kennelträff Söndagen den 26 september kl 11 på Bullfofta                                                           rekreationsområde .Se under Nyheter

 

 

 

 

 

   Inger Persson & Anne Liljeberg
Tfn:0708169435/0707123887
 info@kennelposh.se

Site uppdaterad 29 Juii

 

SKK | AVELSDATA | SVTEK | WA SHIBA