Välkommen till /Välkommen till
KENNEL POSH ...

Innehar Sv Tek uppfödarmedalj

... En liten OCH kvalitetsmedveten uppfödning AV
West highland white terrier och Shiba i Malmöregionen!

 

Westievalpar väntas förhoppningsvis i höst

 

 

   Inger Persson & Anne Liljeberg
PHN: 040-150574,0708169435/0707123887
contact@kennelposh.se

Site uppdaterad 17 SEPTEMBER.   

 

SKK | AVELSDATA | SVTEK | WA