Välkommen till /Välkommen till
KENNEL POSH 

Vi innehar Svenska Terrierklubbens uppfödarmedalj!

 En liten och kvalitetsmedveten uppfödning av
West highland white terrier och Shiba i Malmöregionen!

 

Många saker har hänt kolla under Nyheter och Resultat 

Vi hoppas på westievalpar i början på 2019  

 

   Inger Persson & Anne Liljeberg
Tfn:0708169435/0707123887
contact@kennelposh.se

Site uppdaterad 10 November   

 

SKK | AVELSDATA | SVTEK | WA