Välkommen till /Välkommen till
KENNEL POSH ...

Innehar Sv Tek uppfödarmedalj

... En liten OCH kvalitetsmedveten uppfödning AV
West highland white terrier och Shiba i Malmöregionen!

 

De ser ut som det blir westievalpar i början av Maj

   Inger Persson & Anne Liljeberg
PHN: 040-150574,0708169435/040-157058
contact@kennelposh.se

Site uppdaterad Senast 28mars.   

 

SKK | AVELSDATA | SVTEK | WA